9 jun 2021

Escola de Verán 2021

 Formulario de Alta : Formato PDF

Conta Bancaria para o pago das cotas: ES19 0049 3315 7321 9401 5038

(indicar nome do alumno e periodo da cota no asunto do ingreso)

19 may 2021

Horario ximnasio

Ante o fin do estado de alarma reanúdase o acceso dos socios ó ximnasio da entidade en horario habitual de 6:30 a 21:30 horas. Recórdase que sigue en vigor o protocolo anti COVID (incluíndo aforos) tendo preferencia no uso das instalacións os deportistas federados da entidade.

28 feb 2021

Apertura ximnasio socios

Ante as medidas publicadas no DOG Nº38 BIS do 25 de febreiro reanúdase o acceso dos socios ó ximnasio da entidade en horario de 6:30 a 14:00 horas.

19 ene 2021

Peche ximnasio xaneiro

Ante as novas medidas publicadas pola Xunta suspéndese novamente o acceso dos socios ó ximnasio.

Está medida estenderase ata que rematen ditas medidas.