Formulario alta Escola de Remo

Formulario de inscrición Escola de Remo do Club do Mar de Mugardos

 
 

Datos do pai / nai / titor legal

 
 

Datos do menor

 
 

Cuestionario de saúde

 
 

Autorizacións

Imaxes