CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 04/02/2024

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
 

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidade co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 12 de xaneiro de 2024, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, no local social do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 4 DE FEBREIRO DE 2024 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e, no seu caso, adoptar acordos sobre os asuntos incluídos na seguinte: 

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Informe económico do ano 2023.
  3. Informe deportivo e de actividades do ano 2023.
  4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2024.
  5. Proposta da directiva para a modificación da cota dos socios/as.
  6. Rogos e preguntas.

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, o vindeiro 4 de febreiro de 2024 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de tratar a seguinte orde do día:

1. Solicitude dun préstamo a entidade “ABANCA” para a adquisición de material deportivo obxecto dunha subvención da Deputación da Coruña.
2. Facultar a Don Eliseo Reborido Mato, na súa condición de presidente, para a firma do citado préstamo.

Mugardos, a 12 de xaneiro de 2024.

O PRESIDENTE

Eliseo Reborido Mato

Data e horario de cobro da Lotería de Nadal

Actualización de datas e horario de cobro da lotería de nadal.

O premio poderase cobrar no local social do Club do Mar de Mugardos do martes 2 ó venres 5 de xaneiro de 2024 en horario de 17:00 a 19:00 horas.

Para datas posteriores as participacións poderanse cobrar os venres en horario de tarde, de 17:00 a 19:00 horas..

Lotería Nadal 2034 e comprobador de premios

Ante o éxito en ventas e en reparto de premios en anteriores anos, o Club do Mar de Mugardos pon a disposición de tódolos socios un novedoso sistema de venta de lotería de nadal e comprobación de premios mediante IA en tempo real.

Este novo sistema permite tanto elixir o número xogado, como comprobar o premio de forma previa mediante o uso de IA cun porcentaxe de acerto do 87,5%*.

Lotería de Nadal IA Powered

Número:

Ano do sorteo:

Son socio do Club do Mar

Premio:

*Porcentaxe de acerto non garantido

Premio Lotería Nadal 2023

O número da lotería de nadal do que o club vendeu participacións resultou agraciado cun premio de 6€ por euro xogado.

O premio poderase cobrar no local social do Club do Mar de Mugardos do martes 26 ó venres 29 de decembro de 2023 en horario de 17:00 a 19:00 horas.

Para datas posteriores estipularase un día a semana en horario de tarde.

Comezo da escola de remo – Tempada 2023/2024

O próximo venres 22 de setembro comenzará a nova tempada 2023/2024 da Escola de Remo do Club do Mar de Mugardos. Este primeiro venres farase unha reunión cos pais/nais/titores dos participantes para definir horarios e aclarar dúbidas. A actividade está orientada a nenos nados a partires do 2015, ou anos anteriores.

A primeira semana farase xornada de portas abertas polos que todos os interesados/as en probar o deporte do remo poderán iniciarse de balde.

O prezo da actividade o resto do ano será de:

  • 15€ para socios
  • 20€ para non socios

Para poder participar e preciso cubrir o formulario de alta na escola de remo