Formulario licenza FEGAR – Menores

Formulario de solicitude de licenza FEGAR - Menores de idade

 
 

Datos do deportista

 
 

Datos nacemento do deportista

 
 

Datos domicilio do deportista

 
 

Datos do pai/nai/titor legal

 
 

Datos de domilio do titor

 
 

Información deportiva

 
 

Imaxes