25 mar. 2019

Convocatoria de xunta xeral de socios 07/04/2019


Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS


De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 15 de marzo de 2019, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 7 DE ABRIL DE 2019 ás 17.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 18.00 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e, no seu caso, adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte: 

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Informe económico do ano 2018.
  3. Informe deportivo e de actividades do ano 2018.
  4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2019.
  5. Cambio de usos do local.
  6. Acto de conciliación ó requerimento de Pulpeiros Mugardos.
  7. Rogos e preguntas.
Mugardos, a 15 de marzo de 2019.

O PRESIDENTE

Asdo. Guillermo Pereira Coto

28 dic. 2018

A sección de Actividades Subacuáticas atopa unha valiosa colección de cervexa antiga


Aclaración 29/12/2018: Esta artigo foi a inocentada de este ano.
¡Feliz día dos inocentes a todos!Esta mañá, os participantes nun dos bautismos de mar da recén constituída Sección de Actividades Subacuáticas do Club do Mar de Mugardos, atoparon durante a súa saída unha importante colección de cervexas antigas no fondo da ría.
Durante a inmersión atopouse unha gran caixa metálica repleta de botellíns antiga cervexa perfectamente conservada, especúlase que a cervexa puido ser empregada na celebración da botadura do superpetroleiro Arteaga no ano 1972 polo estaleiro fenés de Astano.


A caixa metálica sería empregada para manter a cervexa fría mediante a súa inmersión na auga do mar desde o propio petroleiro.


Segundo expertos locais consultados, a cervexa aínda perfectamente precintada, podería acadar importante sumas na súa puxa (miles de euros por botellín), pois a baixa temperatura de conservación no fondo mariño permitiría unha lenta e única fermentación da bebida engadindo aromas e sabores mariños ó prezado beberaxe.

Esta previsto abrir un par destas excepcionais botellas nas precampanadas que organiza o Club do Mar de Mugardos o domingo 30 as 12.30 horas na cantina da sociedade.