Aviso actualización cotas

Segundo o acordo acadado na Xunta Xeral Ordinaria de Socio do pasado 4 de febreiro a partir do próximo trimestre comezará a cobrarse as cotas actualizadas de socios que pasan a ser de 4€ mensuais.

A si mesmo comezará a cobrarse unha cota ós socios que desexen empregar a sala de fitness do club. Esta nova cota será de 10€ mensuais e deberá ser domiciliada bancariamente mediante o seguinte formulario de adeudo SEPA.

Os socios que estaban a empregar a sala de fitness, dispoñen do presente mes de marzo para cubrir o novo formulario indicando o seu número de chave (o número gravado fisicamente na chave de acceso). Ó comezar o mes de abril deshabilitaranse todas as chaves que non estén asociadas ó correspondente adeudo bancario.

Recorda podes seguir as novas do club na nosa canle de WhatsApp

Resumo novas cotas:

  • Cota mensual socio 4€
  • Cota mensual sala fitness 10€
  • Período de actualización de datos acceso sala fitness ata 01/04/2024