Licencias federativas de ciclismo 2013

Xa é posible renovar ou facer novas licencias de ciclismo para a temporada 2013.
Para renovar a licencia tan so é necesario achegar a cota de inscrición de 60€.
Para as novas altas e necesario cubrir o impreso de Solicitude de licencia federativa (tamén dispoñible no Club), adxuntar unha fotocopia do DNI e achegar os 60€ de cota para a federación.
A licencia inclúe o seguro de accidentes deportivos, o seguro de responsabilidade civil e permite participar en probas e marchas oficias.


O facer a licencia con nós terás acceso o ximnasio do Club do Mar e desconto na clínica de fisioterapia Diana Castro.
Os interesados poden contactar co Club do Mar no teléfono 981470170.

Información de interese para os ciclistas federados:
  • Poliza de seguro de accidentes PDF.
  • Poliza de responsabilidade civil PDF.
  • Procedemento a seguir en caso de accidente PDF.

Deixa unha resposta