9 nov 2020

Restriccións uso ximnasio COVID 04/11/2020

Ante as novas medidas aprobadas pola Xunta no DOG Nº 223-Bis, nas que restrínxese a reunión de persoas na área de Ferrolterra, suspéndese o acceso dos socios ó ximnasio.

Está medida estenderase ata que termninen ditas medidas aprobadas pola Xunta de Galicia.

22 oct 2020

Restriccións uso ximnasio COVID 22/10/2020

Ante as novas medidas aprobadas pola Xunta no DOG Núm. 212-Bis suspéndese o acceso dos socios o ximnasio polas tardes pola coincidencia co entreno dos deportistas federados.

Os socios poderán continuar entrenando polas mañás sen superar as 5 persoas no local e cumprindo as normas de desinfección en vigor.

27 jun 2020

Apertura do ximnasio para os socios tralo COVID19

A partir da vindeira semana (29 de xuño) permitirase o uso do ximnasio por parte dos socios, seguindo os protocolos sanitarios preceptivos (DOG 115 de 13 de xuño de 2020) e con horario preestablecido para cumprir co aforo da instalación.

Os interesados deberán enviar un correo electrónico a secretaria@clubdomarmugardos.com indicando teléfono de contacto e horario no que pretenden usar as instalacións e esperar confirmación da directiva para empezar a empregar as instalacións.

13 jun 2020


Este ano 2020 o Club do Mar de Mugardos non competirá na LGT debido ó COVID-19, que fai imposible a participación de moitas das súas remeiras e remeiros pola sua situación laboral ou persoal.

Coa esperanza de volver pronto as competicións e ver de volta as nosas embarcacións na auga aproveitamos para comunicar o noso especial agradecemento tanto a patrocinadores como socios polo seu apoio nestes complicados tempos.

12 mar 2020

Medidas ante o Coranavirus


Ante a epidemia de Coranavirus e seguindo os consellos sanitarios emitidos nas últimas horas polas administracións públicas a directiva do Club do Mar de Mugardos informa das seguintes medidas:
  • Cancelación da andaina programada para o próximo día 22 de marzo.
  • Peche do ximnasio da entidade para os socios.

25 feb 2020

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 08/03/2020


Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS


De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 31 de xaneiro de 2020, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, no local social do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 8 DE MARZO DE 2020 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e, no seu caso, adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte: 

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Informe económico do ano 2019.
  3. Informe deportivo e de actividades do ano 2019.
  4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2020.
  5. Proposta da directiva para a modificación da cuota dos socios/as.
  6. Rogos e preguntas.

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, o vindeiro 8 de marzo de 2020 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de tratar a seguinte orde do día:

1. Solicitude dun préstamo aentidade“ABANCA” pola cuantía de 7.000€ para a adquisición dunha furgoneta para a entidade.
2. Facultar a Don GUILLERMO JOSÉ PEREIRA COTO, na súa condición de presidente, para a firma do citado préstamo.


Mugardos, a 21 de febreiro de 2020.

O PRESIDENTE

Asdo. Guillermo Pereira Coto